Termene și condiții de utilizare a serviciilor DISPECERAT CONSTANTA TAXI

Ultima actualizare: 05 Iulie 2020

1.    DEFINITII, RELATIA CONTRACTUALA.
TERMENELE si CONDITIILE prezente reglementeaza modul de utilizare de catre Client/Utilizator a adreselor web si aplicatiilor conexe, a continutului acestora precum si a serviciilor puse la dispozitie de catre SC DISPECERAT CONSTANTA TAXI SRL, persoana juridica romana (denumita in continuare Compania) cu sediul in Constanta, Str. Pescarilor nr. 69, bl. FZ26, sc. A, ap. 30, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/1217/2020, CUI 42584169.

DISPECERAT CONSTANTA TAXI sunt marci inregistrate in proprietatea SC DISPECERAT CONSTANTA TAXI cu sediul in Constanta, Str. Pescarilor  nr. 69, bl. FZ26, sc. A, et. 9, ap. 30.


Client – persoana fizica sau juridica ce are sau obtine acces la aplicatie, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de catre DISPECERAT CONSTANTA TAXI (electronic, telefonic etc) sau in baza unui acord de utilizare existent intre DISPECERAT CONSTANTA TAXI si utilizatorul care si-a creat sau caruia i-a fost creat un CONT.

Serviciu – furnizarea catre Utilizator a accesului la evaluarile si instrumentele de rezervare/acceptare disponibile pe aplicatie.


Utilizator – orice persoana fizica sau juridica ce se inregistreaza pe aplicatie si acceseaza  continutul acestuia pus la dizpozitie de catre detinatorul aplicatiei, indiferent de calitatea de angajat, partener sau client DISPECERAT CONSTANTA TAXI ori imputernicit al oricaruia dintre acestia, indiferent daca plaseaza sau nu o comanda pentru rezervarea vreunui serviciu;

Acordul il reprezinta bifarea casutei „Sunt de acord cu termenele si conditiile respectiv cu prelucrarea datelor cu caracter personal” si are valoare contractuala intre DISPECERAT CONSTANTA TAXI si dumneavoastra.

Contract La Distanta se înţelege contractul incheiat intre DISPECERAT CONSTANTA TAXI şi Client, fără prezenţa fizică simultană in acelasi spatiu a partilor, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă (online, telefonic, sms, email), până la si inclusiv in momentul in care este incheiat contractul;

2. INREGISTRAREA UTILIZATORULUI 
Pentru a beneficia de Serviciile oferite de DISPECERAT CONSTANTA TAXI prin intermediul aplicatiei, va obligati si garantati ca furnizati date reale, exacte si complete despre Utilizator, astfel cum se solicita prin formularul de inregistrare. Detinatorul aplicatiei isi rezerva dreptul (nu si obligatia) de a verifica autenticitatea datelor de inregistrare ale Utilizatorilor referitoare la existenta acestora. Prin acceptarea termenelor si conditiilor, Utilizatorul isi exprima acordul pentru eventualele verificari ce vor fi efectuate de administratorii aplicatiei ca masura de siguranta pentru realitatea si exactitatea datelor furnizate. In cazul in care se constata ca informatiile puse la dispozitie de Utilizator sunt inexacte sau neconforme celor furnizate de organele in drept, detinatorul aplicatiei isi rezerva dreptul de a suspenda sau a sista accesul Utilizatorului in cauza la Serviciile aplicatiei si de a refuza incercarile curente sau viitoare de accesare a Serviciilor oferite pe aplicatie. Prin accesarea aplicatiei si a Serviciilor puse la dispozitie, Utilizatorul garanteaza ca ofera detinatorului aplicatiei date corecte fiind unicul responsabil pentru informatiile furnizate. Avand in vedere faptul ca prin intermediul aplicatiei detinatorul acestuia furnizeaza Utilizatorului continut digital care nu este livrat pe suport material, iar furnizarea incepe la solicitarea prealabila a utilizatorului exprimata prin inscrierea datelor acestuia in aplicatie, utilizatorul va pierde dreptul la retragere dupa ce a accesat serviciie furnizate prin intermediul aplicatiei si a acceptat termenele acesteia.

3. DATE DE FACTURARE SI PLATA
DISPECERAT CONSTANTA TAXI asigura caracterul confidential al datelor si informatiilor transmise prin intermediul serverelor sale, sau stocate pe ele, precum si a datelor cu caracter personal eventual solicitate Utilizatorilor la inregistrare.
Accesarea Serviciilor pe Site presupune luarea la cunostiinta a drepturilor mai sus mentionate si acordul ca datele de contact sa fie folosite de catredetinatorul Site-ului in scopul trimiterii catreUtilizator a confirmariiachitionarii serviciilor, diverse oferte speciale, promotii etc., dar numai cu acordul prealabil al acestuia. Scopurile colectarii datelor sunt: reclama, marketing si publicitate, precum si servicii de comunicatii electronice.

DISPECERAT CONSTANTA TAXI utilizeaza metode si tehnologii de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare si depune toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru protejarea datelor cu caracter personal colectate. 

4. MODIFICARILE SERVICIULUI Detinatorul Site-ului isi rezerva dreptul de a modifica sau intrerupe, temporar sau permanent, Serviciile puse la dispozitie (in totalitate sau numai in parte). In acest caz, detinatorul Site-ului nu este raspunzator fata de Utilizator sau fata de o terta persoana pentru orice modificare, suspendare sau intrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul DISPECERAT CONSTANTA TAXI. 

5. PROPRIETATE INTELECTUALA Utilizatorul declara in mod expres ca a luat la cunostinta de faptul ca toata creatia grafica, continutul Site-ului si serviciile sunt proprietatea DISPECERAT CONSTANTA TAXI. Fac exceptieinformatiile si elementele grafice inregistrate de utilizatori, precum si semnele grafice apartinand altor entitati. Utilizatorul accepta ca orice software folosit in legatura cu Serviciile oferite de Site contininformatiiconfidentiale si aflate sub drept de proprietate, fiind protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuala, industriala si alte legi aplicabile. Utilizatorul se obliga sa nu reproduca, sa nu copieze, sa nu vanda sau sa exploateze Serviciile, informatiile si/sau materialele audio-video la care are acces ca urmare a utilizarii acestui Site, in parte sau complet. Utilizatorului ii este interzisa modificarea, copierea, inchirierea, cedarea, imprumutul, vanzarea, distributia sau crearea unor materiale derivate bazate pe Serviciile sau programele folosite in cadrul Site-ului. 

6. RASPUNDERE
Utilizatorul declara in mod expres ca accepta urmatoarele conditii:

1. Utilizarea Serviciilor puse la dispozitie pe aplicatie se face pe propria raspundere

2. Solicitarea unei rezervari nu ofera garantia unei confirmari a onorarii acesteia. Compania va depune toate eforturile rezonabile pentru a oferi un vehicul de pasageri, în stare bună de funcționare, de clasa solicitata in rezervare sau în caz de indisponibilitate, un vehicul alternativ rezonabil.

3. In cazul plasarii unei comenzi urmata de neconfirmarea acesteia, sumele existente in balanta clientului nu vor fi debitate.

5. Detinatorul DISPECERAT CONSTANTA TAXI nu ofera nici o garantie ca:

·         Serviciile implinesc toate cerintele Utilizatorilor;

·         Serviciile vor fi neintrerupte, la timp, sigure sau fara erori;

·         Erorile de program vor fi corectate.

7. Pretul serviciului rezervat (cu exceptia celor tip taxi) este cel calculat si afisat decatre sistem in momentul solicitarii. Calculul este bazat pe lungimea traseului cerut si a duratei estimate pe de o parte si pe momentul executarii cursei – zi sau noapte, in cursul saptamanii ori in week-end sau sarbatori legale, pe de alta parte. Acesta va ramane fixat indiferent daca durata sau lungimea cursei se modifica din cauza conditiilor de trafic. Orice solicitare suplimentara intervenita din partea clientului in timpul executarii transportului (modificare ruta, stationari/opriri suplimentare, prelungire durata) poate fi onorata doar cu acordul soferului si va atrage dupa sine perceperea unui cost suplimentar. Ruta aleasa initial ca baza a calculului de pret  poate fi schimbata la cererea clientului doar cu acordul soferului.

8. Preturile convenite pentru rezervarile tip abonament pot fi modificate de catre DISPECERAT CONSTANTA TAXI oricand, cu conditia ca clientul sa fi fost notificat asupra noilor preturi, cu cel putin 30 de zile inainte.

9. Daca rezervarea va fi facuta pentru mai mult de 4 pasageri, clientul va solicita masini din clasa Van sau un numarcorespunzator de masini cu 4 locuri.Este interzis transportul unui numar de pasageri mai mare decat capacitatea legala a autoturismului.

10. Daca se doreste transportul de animale de companie, clientul trebuie sa specifice acest lucru in momentul rezervarii, precum si dimensiunea aproximativa a custii. Este interzis transportul animalelor de companie in afaracustii destinate transportului. Cainii de insotire persoane cu handicap sunt exceptati de la aceasta regula,insa trebuie anuntata deplasarea in momentul rezervarii. Ne rezervam dreptul de a anula o rezervare la punctul de imbarcare daca nu exista informarea privind transportul de animale.

11. Toate taxele de parcare sau de autostrada ori treceri de pod de pe traseu, vor fi suportate de catre client, daca nu este altfel specificat prin alt contract decat prezentele termene si conditii.

12. DISPECERAT CONSTANTA TAXI poate refuza orice cursa daca pasagerul sau cel putin unul dintre acestia este (in opinia sa) in stare de ebrietate sau sub influenta drogurilor. Dreptul de a refuza executarea apare si daca bagajele transportate sunt prea multe sau supradimensionate si nu incap in portbagaj sau daca nu se incadreaza in categoria bagaje de mana.

13. Pe toata durata transportului, in interiorul autoturismului este interzis fumatul sau consumul de bauturi alcoolice.

14. In timpul deplasarii, toti pasagerii sunt obligati sa poarte centurile de siguranta.

7. LIMITELE RASPUNDERII 
Utilizatorul accepta in mod expres ca detinatorul Site-ului nu va fi raspunzator pentru nici un fel de daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar daca detinatorul a fost anterior informat despre posibilitatea aparitiei unor asemenea pierderi), rezultand din:
- utilizarea sau imposibilitatea utilizarii Serviciilor DISPECERAT CONSTANTA TAXI;
- acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;
- declaratii sau actiuni ale unei terteparti asupra Serviciilor Site-ului;
- orice alta problema legata de Serviciile Site-ului.

De asemenea, nu suntem responsabili de pierderi cauzate de nerealizarea altor legaturi de transport planificate, clientul are responsabilitatea de a stabili ora de imbarcare care sa permita sosirea la timp pentru imbarcarea de legatura, chiar si daca timpul necesar transportului s-ar dubla fata de cel estimat din cauza conditiilor concrete de traficintampinate pe traseu. In termeni generali compania nu va fi răspunzătoare față de Client si nu este considerata a fi o încălcare a contractului orice întârziere sau orice eșec in a îndeplini oricare dintre obligațiile sale asumate în temeiul contractului atunci cand întârzierea sau eșecul nu sunt cauzate de catre ea.

În ceea ce privește serviciile în general, răspunderea Companiei în cazul bunurilor pierdute sau deteriorate precum si răspunderea in caz de accident sau incident si vatamari corporale este asigurata exclusiv prin asigurarile pentru bagajele transportate precum si RCA si CASCO, iar aceste limite sunt definite periodic de catreautoritati.

Termenele şi condiţiile privind transportul precum şi limitările de răspundere, se aplică angajaţilorşi partenerilor noştri, în aceeaşi măsură în care se aplică şi pentru noi.


8. NOTIFICARI SI COMUNICARI
Detinatorul DISPECERAT CONSTANTA TAXI poate face notificari privind schimbarea Termenelor si Conditiilor sau alte chestiuni prin afisarea de instiintaricatre Utilizatori in mod general, pe Site sau in aplicatiile mobile. Notificarile/comunicarile adresate Utilizatorilor vor fi facute pe cale electronica, prin e-mail, SMS, telefonic sau prin posta dupa cum consideram de cuviinta in fiecare caz, iar utilizatorul declara ca este de acord cu primirea acestora.

9. FORTA MAJORA 
DISPECERAT CONSTANTA TAXI, respectiv angajatii si partenerii sai, nu sunt obligati a se conforma obligatiilor prevazute in Termenele si Conditiile de Utilizare daca apar cauze aflate in afara controlului lor, incluzand dar nelimitandu-se la evenimente fortuite, alte actiuni/inactiuni de care administratorii Site-ului nu sunt responsabili. In orice caz, aparitiafortei majore, apara de raspundere partea care o invoca.

10. LEGEA APLICABILA 
Prin accesarea acestui Site web, Utilizatorul accepta ca acest contract si orice disputa legata de el sunt guvernate si interpretate in concordanta cu legile romane, iar Utilizatorul admite sa se supunajurisdictiei exclusive a instantelorjudecatoresti din Romania, Constanta, jud. Constanta. DISPECERAT CONSTANTA TAXI nu ofera garantia ca, continutul acestui Site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuala) altor tari in afara Romaniei. Daca Utilizatorul acceseaza acest Site dinafara Romaniei, o face pe riscul sau si este singur responsabil de respectarea legilor tarii in care se afla.

11. CLAUZE FINALE
Termenele si Conditiile de Utilizare reprezinta acordul partilor si reglementeaza folosirea de catre Utilizator a Serviciilor DISPECERAT CONSTANTA TAXI, inlocuind orice acord precedent dintre Utilizator si detinatorul Site-ului. 
In cazul in care, ulterior lansarii Site-ului, vor fi implementate Servicii suplimentare puse la dispozitie pe Site, aceste Servicii vor fi supuse acelorasi reguli si conditii cuprinse in prezentele clauze, in cazul in care acestea nu vor beneficia de conditii distincte de prezentele. Încetarea prezentului contract nu aduce atingere oricăror drepturi și / sau obligații ale Companiei și / sau ale Clientului acumulate înainte de data de reziliere. Index își rezervă dreptul de a subcontracta sau delega în orice mod oricare sau toate obligațiile care îi revin în temeiul oricărui contract unei terțe părți sau agent.

Prin accesarea si inscrierea datelor dvs. pe acest Site acceptati conditiile de mai sus si sunteti de acord ca acesta are valoare unui contract, acceptat in mod tacit, intre Utilizator si detinatorul Site-ului. In cazul in care nu doriti sa fiti angajati si sa respectati regulile descrise mai sus, va rugam sa nu folositi Serviciile puse la dispozitie de acest Site.

Termenele si Conditiile prezente se supun unor revizuiri periodice.